Do điều kiện canh tác bị thu hẹp, giá trị kinh tế không như mong muốn, năm 2022 gia đình chị Dương Thị Ngát, xóm Cậy, xã Huống Thương, TP Thái Nguyên đã chuyển từ trồng hoa sang trồng cây Nho Hạ Đen. Đến nay, sau chỉ hơn nửa năm, vườn nho nhà chị Ngát đã cho thu hoạch.

Chị Dương Thị Ngát – Xóm Cậy, xã Huống Thượng chia sẻ: “Khi bắt đầu trồng nho tôi thấy khá là phức tạp vì nhiều công đoạn mà chăm sóc phải kỹ mới được. Nhưng sau khi được hướng dẫn về cách chăm cây nho thì chúng tôi cũng làm theo và thấy chăm sóc dễ dàng hơn”.

Mô hình trồng nho Hạ Đen thử nghiệm được áp dụng công nghệ cao, trên diện tích 1.000m2 với 2 hộ tham gia. Các hộ tham gia được hỗ trợ 60% giá giống và 40% giá các loại vật tư làm giàn và phân bón. Mỗi sào trồng nho có chi phí ban đầu trên 40 triệu đồng, trong đó, riêng chi phí mua cây giống trên 10 triệu đồng, kinh phí còn lại đầu tư xây dựng nhà giàn, hệ thống tưới nhỏ giọt.

Ông Vũ Công Định – Giám đốc Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp TP Thái Nguyên cho biết: “Phát triển nông nghiệp công nghệ cao thì nó rất là hợp với bà con nôn dân trong thành phố, chuyển giao ứng dụng công nghệ thì chúng tôi nghĩ rằng người nông dân hiện nay có về điều kiện kinh tế, kiến thức, kinh nghiệm, đặc biệt có thêm các nhà khoa học kỹ thuật chuyển giao công nghệ, nên việc phát triển rất là khả quan, như trước đây những người nông dân trồng lúa bây giờ hộ chuyển sang trồng hoa và trồng cây nho này, tôi nghĩ rằng đây là một cái bước đi đúng hướng của người nông dân”.

Nho Hạ Đen trồng sau 8 tháng sẽ cho thu hoạch lứa đầu tiên, chu kỳ sinh trưởng của cây lên đến 12 năm, mỗi năm cho thu hoạch 2 vụ quả. Nếu mô hình thực hiện thành công Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp TP Thái Nguyên sẽ triển khai ra diện rộng.

Bá Hoang – Hà Dũng